QUI SOM?

 

Red de Solidaridad para la Transformación Social- Reds és una ONG nascuda a Barcelona l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa, el diàleg i la justícia social a nivell local i internacional.

 

Reds viu un canvi generacional en 2017 i així, reafirma el seu objectiu de transformació social i reorganitza les seves activitats al voltant de 3 eixos:

Foment dels drets humans i de la justícia global.

Vivim en un context d’interdependències on les exigències de justícia i el ple exercici dels drets humans s’han de plantejar des d’una perspectiva global. Per això Reds treballa la promoció dels Drets Humans tant a nivell local com internacional.

 

Entenem que la transformació social requereix intervenir en aquelles causes estructurals que generen les desigualtats i injustícies socials i, per això, les nostres intervencions de cooperació internacional s’acompanyen d’accions locals, traçant paral·lelismes, interconnexions i interdependències entre ambdós contextos.

 

D’aquesta manera, evidenciem la transversalitat de les vulneracions dels drets humans col·lectius i promovem processos de transformació social globals. Entenem, també, que els drets humans són interdependents i indivisibles i, per tant, que no pot afectar-se un dret sense afectar-ne d’altres.

 

Històricament, Reds treballa en Amèrica Central y, especialment en El Salvador.

 

Reds també té socis/es a Colòmbia i el Marroc i en diversos països de la Unió Europea.

 

 

Reds tiene también socios/as en Colombia y Marruecos y en varios países de la Unión Europea.

Promoció de la diversitat cultural i lluita contra les discriminacions.

Des Reds considerem la diversitat com una riquesa. Davant el creixement dels fluxos migratoris però també l’auge dels racismes i dels extremismes, volem lluitar contra la por cap al diferent i contribuir a la difusió de valors inclusius a la ciutadania.

 

El foment de la perspectiva intercultural, de la convivència i de la promoció de la igualtat de drets per a totes les persones que viuen a la nostra societat, independentment del seu origen i condició, ha estat una línia prioritària d’intervenció de la nostra entitat en els últims 10 anys.

Foment d’alternatives socioeconòmiques transformadores.

Donem suport al desenvolupament d’iniciatives que contemplen com a centre a la persona i promoguin una transformació i un benefici social. En aquest marc, ens adherim als principis i valors de l’economia social i solidària.

 

Reds assumeix un compromís en la creació i difusió d’alternatives a l’actual model socioeconòmic, facilitant espais i eines de debat i desenvolupant accions des dels principis de justícia, aprenentatge mutu, solidaritat i igualtat.

MISSIÓ

Som una plataforma multidisciplinària de professionals de diferents nacionalitats que incideixi en processos de transformació social a nivell local i global a través de projectes d’aprenentatge mutu solidari que contemplin com a centre a la persona i que promoguin els Drets Humans, l’equitat de gènere i la justícia social.

 

 

VISIÓ

Consolidar la nostra estructura organitzativa per desenvolupar el nostre treball amb major qualitat i impacte.

Desenvolupar el treball en xarxa, sinergies i col·laboracions amb altres agents socials.

Ser un col·lectiu de referència en processos de transformació social.

Generar major visibilitat i capacitat d’incidència social.

Formem part de: