Avís legal

En aquest apartat vostè pot conèixer les dades de l´activitat de Reds, la finalidat del web,  quines dades del web fem servir i com fem servir aquelles dades, les quals són els drets i les obligacions que tenim amdós y explicar-li quins són els procediments per protegir les seves dades personals i el meu compromís de confidencialitat. A continuació un resum, en cumpliment de les lleis vigents, que regulen la matèria:

 

Datos del Responsable

Identidat de la Responsable:

RedsRed de solidaridad para la transformación social: número 23109 de la sección 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

Nom comercial: Reds

NIF/CIF: G-62206081

Direcció: C/Pere Vergés 1, Despatx 10-10, 08020 Barcelona

Correu electrònic: info@reds.ong

 

En aquest espai es podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Reds como responsable d´aquest web. Como usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Reds como responsable d´aquest web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Real Decret 1720/2007, del 21 dedesembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

 

Condicions generals d´ús i obligacions del Usuari

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i pel  principi de bona fe. No es permeten conductes que vagin contra la llei o dels drets o interessos de tercers. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l´activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, Espanya, renunciant expresament l´usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre´l.

Ser usuari del web de www.reds.ong, implica que reconeix haber llegit i acceptat les presents condicions. Si pel motiu que fos no està d´acord amb aquestes condicions, no continuï fent servir aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solamente serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

L´usuari queda informat, i accepta, que l´accés al present web no suposa, cap manera, l´inici d´una relació comercial amb www.reds.ong.

Queda prohibit l´ús del web, amb fins ilícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte els continguts d´aquest web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a no ser que es compti amb la meva autorització com legítim titular;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi mateix com legítim titular;

La seva utilització per fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, www.reds.ong l´usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Reds o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal  www.reds.ong o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l´usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant,  www.reds.ong no pot garantir la inexistencia de malware u altres elements que puguin produïr alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l´usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos malgrat que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d´aquests elements nocius.

 

Dades personals que es demanen

Tota la informació es troba en la Política de Privacitat

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l´usuari a www.reds.ong poden ser enmagatzemades a bases de dades automatitzades o no, la titularitat de la qual correspon en exclusiva a Reds, assumint aquesta totes les mesures d índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantitzen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d´acord amb l´establert en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.reds.ong utilitza un canal segur, i les dades transmeses són cifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat per tal que la confidencialitat dels usuaris estigui garantitzada.

 

Drets de la propietat intel.lectual i industrial

L´usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual e Industrial i titularitat de RedsL ,com titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial e inte.lectual referits als continguts que s´ incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d´aquesta empresa.

Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Reds.

Tota la informació que es rebi en el web, como comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Reds de manera gratuïta. No deu enviar-se informació que NO pugui ser tractada questa manera.

Així mateix en virtut del disposat en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel.lectual, queden expresament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posat a disposició, de la totalitat o part dels continguts d´aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l autorització de www.reds.ong.

L´usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegit per marques, drets d´autor i altres drets legítims, d´acord amb els tractats internacionals en els que Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d´Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s´ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel.lectual per la introducció d´un  determinat contingut en el web, haurà de notificar aquesta circumnstància a  reds@reds.ong indicant:

  • Dades personals de l´interessat, titular dels drets presuntament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l´interessat, asenyalant els continguts protegits pels drets de propietat intel.lectual i la seva ubicació en el web, l´acreditació dels drets de propietat intel.lectual  assenyalats i declaració expresa en la que l´interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Enllaços externs

Les pàgines del web www.bluemangotheatre.com proporcionen enllaços a d´altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

  • Eines
  • Recursos
  • Continguts d´altres blogs
  • Enllaços d´ afiliats

 

Exclusió de garanties i responsable

Reds, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que poguéssin portar causa de:

La manca de disponibilitat, mantenimient i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

La existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L´ús ilícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitut, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibiltat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que poguéssin dimanar de l´ús il.legal o indegut de la present pàgina web.

 

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.bluemangotheatre.com,  si us plau dirigiu-vos  a reds@reds.ong

 

L´avís legal ha estat actualitzat per últim cop el 22-07-2020.