EN PROTECCIÓ INTERNACIONAL DES DE GOVERNS LOCALS

LABORATORI D'INCIDÈNCIA POLÍTICA

El laboratori d’incidència és una iniciativa impulsada per Reds, amb el suport de la Diputació de Barcelona, per promoure la protecció internacional dels DDHH des de governs locals.

 

Aquest espai va ser creat amb l’objectiu de facilitar la coordinació entre organitzacions de la societat civil i governs locals que tenen com a àmbit d’acció, des de les seves àrees de cooperació internacional, la defensa dels Drets Humans i l’acompanyament de persones defensores de DDHH en diferents parts del món.

 

Està integrat per representants de governs locals (àrees de cooperació, solidaritat, DDHH o similars), representants d’organitzacions de víctimes de violacions o persones defensores de DDHH i xarxes d’organitzacions socials que treballin en la protecció i defensa dels DDHH de forma coordinada amb els ajuntaments.

 

El laboratori ha sigut pensat per anar un pas més enllà de la denúncia i emprendre accions coordinades i estratègiques que impliquin diferents nivells d’influència. Per tant, té com a propòsit servir d’espai de comunicació per la presa de decisions d’accions d’incidència política en l’àmbit internacional i generar sinergies en les accions coordinades entre titulars d’obligacions, responsabilitats i drets.

Funcions

Facilitar les relacions de col·laboració i coordinació d’iniciatives entre els titulars de drets, titulars de responsabilitats i d’obligacions des de l’àmbit local a l’internacional.

 

Servir d’altaveu a les comunitats i col·lectius amb els quals es treballa o que s’acompanyen des de diferents organitzacions i governs locals que participen en el laboratori.

 

Visibilitzar internacionalment les iniciatives i accions d’incidència política de diplomàcia ciutadana realitzades des de governs locals, com per exemple per representats polítics i ciutadania d’altres municipis i països.

Analitzar i emprendre accions d’incidència política en protecció internacional dels DDHH des d’allò local cap a instàncies regionals, nacionals, europees i internacionals. Les accions es divideixen en dues tipologies (i) conjunturals i urgents i (ii) a mitjà i llarg termini, basades sobre eixos temàtics.

 

Oferir eines als ajuntaments i organitzacions en incidència i protecció internacional en DDHH (diagnòstics, formació, campanyes de sensibilització i assessoria).

Eixos d’acció

Dret de les persones a promoure i defensar els DDHH de forma individual i col·lectiva.

Obligació de les institucions a protegir els DDHH i llibertats fonamentals de l’àmbit nacional i internacional.

Protecció de la vida i dels territoris de l’activitat extractivista i dels megaprojectes.

Diplomàcia ciutadana és la paraula clau que guiarà les funcions del Laboratori

La legitimitat dels governs locals per a transcendir el seu àmbit territorial i incidir a escala internacional s’ha de desprendre de la seva “responsabilitat de protegir”, no només els drets fonamentals de la seva ciutadania, sinó també de la defensa global de la dignitat humana.

> Qui som

El Laboratori està format per entitats, representants d’ajuntaments i persones defensores dels Drets Humans. Des de l’enfocament basat en els Drets Humans aquests rols són definits com:

 

Titulars d’obligacions: l’Estat i els organismes que el conformen passen a ser el subjecte de les obligacions jurídiques i morals en relació amb el compliment i el desenvolupament efectiu dels Drets Humans. En aquest cas, els ajuntaments són titulars d’obligacions.

 

Titulars de responsabilitats: l’ésser humà, tal com té drets, també té responsabilitats relacionades amb el compliment dels Drets Humans, pel fet de formar part d’una societat. Les organitzacions de la societat civil com a membres de la societat tenen el compromís de treballar per fer efectius els DDHH.

 

Titulares de drets: l’ésser humà passa de ser vist com un subjecte passiu de necessitats, a ser un subjecte de drets, amb capacitats per exercir-los. Les persones defensores, per exemple, són titulars de drets.

Membresía
Participen
LogoReditaliana
> Materials
> Formació

TROBADA DIGITAL

Reptes i desafiaments del municipalisme en la nova llei de cooperació estatal

 

Sessió 1. Dirigida als ajuntaments i entitats supramunicipals

Data sessió: 14 de març de 2024
Horari: 12h a 14h
Matrícula: Gratuïta

 

Sessió 2. Dirigida a la societat civil organitzada

Data sessió: 21 de març de 2024
Horari: 17h a 19h
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Sessió 1.

En aquesta activitat abordarem quines eines faciliten la participació dels ajuntaments en la protecció dels Drets Humans en l’exterior.

 

Aquest espai ha de servir de suport a les institucions en la seva obligació de protegir internacionalment els DH en el marc de la Llei 1/2023.

 

Per aquest motiu convoquem al personal de cooperació, secretaris i interventors, així com als representants polítics/ques d’ajuntaments i entitats supramunicipals.

 

Comptarem amb la participació del Rafael García Matíes (Fundació MUSOL).

 

Sessió 2.

En aquesta sessió abordarem com les organitzacions poden empènyer perquè la incidència política sigui una acció rellevant de cooperació des dels ajuntaments. Així doncs, aquest espai ha de servir de suport a la feina de les entitats.

 

Per això, l’objectiu és abordar quines eines aporta aquesta llei, però també tenint en compte les demandes des dels col·lectius de l’exterior.

 

Comptarem amb la participació del Rafael García Matíes (Fundació MUSOL) i la Aimée Martínez Vega (persona defensora dels Drets Humans i de la naturalesa i investigadora d’ecologia política).

TROBADA DIGITAL

Governs locals i Drets Humans: impacte de les accions de incidència més enllà del seu territori

Data: 1 de març de 2023
Horari: 12h a 14h (hora Barcelona)
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Amb aquesta trobada es busca generar un espai d’intercanvi i diàleg entre persones defensores i titulars d’obligacions i responsabilitats de l’àmbit local per tal d’incidir en els aspectes claus vinculats a l’exercici del dret a defensar drets.

 

Debatrem sobre els reptes i desafiaments que requereixen una acció coordinada de tots els actors locals, nacionals i internacional, i es prestarà especial atenció a la planificació de les accions d’incidència política local en casos de greus violacions als Drets Humans.

 

Hi participaran dues persones defensores d’Amèrica Llatina, dues representants de l’àrea de cooperació de consistoris catalans i un representant del tercer sector.

 

La trobada realitza en el marc del programa “De l’àmbit local al global: enfortiment de les competències municipals catalanes en la protecció internacional del Drets Humans”, que executa Reds amb el suport de la l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en aliança amb el CIDEU.

CÀPSULA FORMATIVA

Competències Municipals en Protecció dels #DDHH segons la normativa vigent

Durada: 3 hores
Modalitat: En línia / Autogestionada
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Aquesta càpsula formativa és el fruit de la formació impartida en el marc del projecte De l’àmbit local al global: enfortiment de les competències municipals catalanes en la protecció internacional del Drets Humans que vam impartir des de Reds en aliança amb el CIDEU i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 

En aquesta proposta formativa s’aborda la normativa que legitima l’actuació internacional dels governs locals davant greus violacions dels DDHH, amb l’objectiu d’enfortir les competències dins dels nostres municipis i organitzacions.

 

Públic destinatari

Dirigida a representants polítics/cas, personal tècnic, membres de Consells de cooperació internacional, organitzacions de la societat civil i persones defensores dels DDHH.

 

Contingut

Unitat 1: Normes jurídiques que legitimen la incidència política dels ens locals davant greus violacions als Drets Humans. Els governs locals com a protectors internacionals dels DDHH.
Unitat 2: Normes estatals i autonòmiques de cooperació i la nova proposta de llei. La prioritat dels DDHH en la cooperació internacional.
Unitat 3: Defensar a les persones defensores dels DDHH des d’Europa. Documents i guies per a seguir. Exposició de casos des d’experts en el terreny.

CÀPSULA FORMATIVA

Nous repertoris d’acció política local en la protección internacional dels DDHH
Durada: 3 hores
Modalitat: En línia / Autogestionada
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Aquesta càpsula formativa és el fruit de la formació impartida en el marc del projecte De l’àmbit local a l’àmbit global: protecció internacional dels Drets Humans des dels governs locals que vam impartir des de Reds en aliança amb el CIDEU i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 

Aquesta proposta formativa aborda nous enfocaments sobre accions polítiques susceptibles de ser realitzades des dels governs locals en coordinació amb la societat civil organitzada, com un exercici de corresponsabilitat quant a la protecció internacional de col·lectius i persones que estan lluitant a primera línia per la defensa dels DDHH

 

Objectius

Iniciar-te en el reconeixement del marc normatiu internacional dels DDHH i les eines pràctiques d’incidència política per actuar des dels governs locals i la ciutadania organitzada en la protecció internacional

 

Aprendre i reflexionar, des de les diferents experiències i mirades, com es visibilitzen i promouen aliances estratègiques i el treball articulat entre governs locals, ciutadania organitzada i persones defensores.

 

Contingut

Introducció: nous repertoris d’acció política local en protecció internacional dels #DDHH
Unitat 1: Normativa Internacional de Protecció dels Drets Humans
Unitat 2: Diplomàcia ciutadana per a la protecció dels Drets Humans des de l’àmbit local
Unitat 3: Incidència política en la protecció internacional dels DDHH des de l’àmbit local.
Unitat 4: La incidència vista des dels territoris: aplicacions pràctiques.

> Accions d’incidència

Sol·licitant: Comunitat de Pau de San José de Apartadó

 

Data: març de 2024

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la xarxa europea de suport amb la Comunitat de Pau de San José de Apartadó i governs locals europeus. 

 

Destinataris/es: Autoritats nacionals, regionals, locals, civils i militars de la República de Colòmbia

Sol·licitant: Multisectorial de Chinautla i BDH (Bufete Jurídico de Derechos Humanos)

 

Data: juliol de 2023

 

Realització de l’acció: Servei de cooperació de València, Direcció de Justícia Global de Barcelona i àrees de cooperació Lleida i Tarragona, en coordinació amb PBI, Periféries i Reds

 

Destinataris/es: Relator especial dels drets dels pobles indígenes de les Nacions Unides

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: març i maig de 2023

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i institucions europees

 

Destinataris/es: Jutjat Segon Civil del Circuit d’Apartadó (Colòmbia)

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: abril de 2023

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i institucions europees

 

Destinataris/es: President de Colòmbia

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: febrer de 2023

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia

 

Destinataris/es: Ministeri de Justícia i del Dret, Consell Superior de la Judicatura i Comissió Nacional de Disciplina Judicial (Colòmbia)

 

Observació internacional d’audiència pública del Tribunal per a la Pau en relació amb les mesures cautelars sobre persones desaparegudes en la zona d’Hidroituango

Sol·licitant: Movimiento Ríos Vivos

 

Data: desembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds i Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 

Destinataris/es: Secció de Primera Instància per a Casos d’Absència de Reconeixement de veritat i Responsabilitat (Jurisdicció Especial per a la Pau)

Sol·licitant: Movimiento Ríos Vivos

 

Data: novembre i desembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb els ajuntamientos de Barcelona i València, i altres governs locals i organitzacions europees

 

Destinataris/es: governador d’Antioquia, alcalde de Medellín, gerent d’EPM i junta directiva de Societat Hidroituango S.A.

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: octubre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i institucions europees

 

Destinataris/es: Jutjat Segon Civil del Circuit d’Apartadó (Colòmbia)

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: setembre i octubre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia

 

Destinataris/es: ciutadania, governs locals i institucions europees

 

Estada de persones defensores de Nicaragua i El Salvador en el marc del Fòrum sobre Corresponsabilitat Política i Protecció Internacional dels DDHH

Sol·licitant: Reds

 

Data: setembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds

 

Destinataris/es: governs locals catalans, autoritats catalanes i entitats de la societat civil catalanes

 

Impuls de la nominació a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al Premi ANUE per la Pau

Sol·licitant: Peace Brigades International, amb l’autorització de la CdPSJA

 

Data: setembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds, Col·lectiu Maloka i Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 

Destinataris/es: Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) i Diputació de Barcelona

Sol·licitant: Movimiento Ríos Vivos

 

Data: maig de 2022

 

Realització de l’acció: Reds

 

Destinataris/es: El Colombiano

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: desembre de 2021

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i organitzacions europees

 

Destinataris/es: Procediments Espacials de les Nacions Unides (Relators i Relatores Especials i Grups de Treball)

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: abril de 2021

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i organitzacions internacionals

 

Destinataris/es: Cort Constitucional de Colòmbia, forces militars i autoritats colombianes

II FÒRUM LOCAL GLOBAL
Corresponsabilitat i incidència política en la protecció internacional dels #DDHH
Portada Memòries II Fòrum

Descobreix tot el viscut en el fòrum!

Objectius

 

Intercanviar coneixements i experiències concretes d’incidència política en la protecció internacional dels DDHH des d’un treball coordinat.

 

Identificar estratègies d’incidència en xarxa que es puguin realitzar davant greus violacions dels #DDHH.

 

Evidenciar l’impacte que té la incidència política des dels governs locals en la protecció internacional dels #DDHH a través seves accions de cooperació internacional.

Dirigit a

 

Representants polítics/ques i personal tècnic de governs locals, xarxes municipalistes, organitzacions de l’àmbit de la cooperació i persones defensores dels Drets Humans i del territori.

Programa

  Dijous 19 d’octubre

9:30   Acreditació i lliurament de materials.

10:00  Salutacions institucionals.

Vicenç Margalef Parellada. Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya

 

Montse Martínez. Coordinadora de l’àrea de projectes de Reds.

10:30   Conferència inaugural. La incidència política per a la protecció d’activistes de Drets Humans.

PBI Colòmbia

Francesca Nugnes i Vicent Vallies.

11:30   Taula Rodona. Situació actual dels DDHH. Parlen des dels territoris.

Defensa de la vida i del territori.

Julio González. Colectivo MadreSelva i Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), Guatemala.  

 

Autoritarismes a Centreamèrica: el cas del Salvador.

Nataly Paz. Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH i Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), El Salvador. 

 

Teixit de defensa de la vida i dels DDHH Çxhab Wala Kiwe.

Dora Muñoz. Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca, Colòmbia.  

 

Crisi dels DDHH a Europa i el paper dels governs locals.

Francesca Caprini. Associació Yaku Onlus i Rete in defensa di, Itàlia.

12:30 Pausa.

13:00 Taules paral·leles. Experiències concretes d’incidència conjunta i els seus impactes.

Taula 1. Xarxa europea de solidaritat amb la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

 

Arley Tuberquia. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colòmbia.  

 

Pilar Rodrigo. XXI Solidario, Rivas Vaciamadrid, Estat espanyol.  

 

Alessia Quondam. Vicealcaldessa i consellera de Cooperació, Ajuntament de Narni, Itàlia.  

 

Taula 2. Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS).

 

Zeynabu Said. Tècnica de la CCASPS, Catalunya. 

 

Gemma Aristoy. Regidora de Sant Cugat del Vallès i presidenta en funcions de la CCASPS, Catalunya.  

 

Albert Giralt. Coordinador de la Federació ACAPS, Catalunya.

14:30 Dinar.

15:30  Socialització i conclusions de les taules. 

16:30  Taula rodona. Programes de protecció i el paper dels municipis d’acollida en incidència política local.   

Programa català de protecció de persones defensores.

Constança Schinteie Bes. Incidència política i social a la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi, Catalunya.

 

Programa valencià de protecció integral i acolliment de defensores i defensors de Drets Humans.

Pere Climent. Director del Programa de Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de València.

 

Programa asturià d’atenció a víctimes de la violència a Colòmbia.

Javier Orozco. Director del Programa i coordinador del Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias.

 

Programa Barcelona protegeix a periodistes de Mèxic.

Arturo Landeros. Responsable del programa a la Taula per Mèxic, Catalunya.

17:30  Tancament de la jornada.

  Divendres 20 d’octubre

9:30  Presentació i síntesi del dia anterior.

10:00  Taules paral·leles. DDHH i cooperació: competències municipals o voluntat política?

Taula 1. Exemples de xarxes municipalistes compromeses amb els DDHH.

 

Ciutats Defensores dels Drets Humans.

David Minoves. Director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).

 

Herri Babesarea.

Fernando Vaquerizo.  Tècnic de DDHH, Mundubat, Euskal Herria.

 

Shelter City

José Ignacio Gómez. Coordinador de Protecció, Costa Rica.

 

Taula 2. Ajuntaments en acció.

 

Tarragona: la incidència com a instrument d’acció de cooperació.

Francesc Guirro LlauradóEva Virgili Recasens. Servei municipal de cooperació, Ajuntament de Tarragona, Catalunya.  

 

Lleida: el seu compromís amb el poble saharaui.

Sandra Espada. Tècnica de Cooperació, Ajuntament de Lleida, Catalunya. 

 

Padua: ciutat en defensa de.

 Roberta Bianco. Tècnica de DDHH i Participació, Ajuntament de Padua, Itàlia.

 

11:00  Socialització i conclusions de les taules. 

11:45 Pausa.

12:15 Taules de treball. Identificació d’accions possibles per implementar. 

13:30  Socialització i conclusions de les taules. 

14:00  Tancament: resultats i acords.

14:30 Dinar.

Dinàmica del fòrum

 

 

Francesca Nugnes i Vicent Vallies (membres de PBI Colombia) ens ajudaran al llarg de les jornades a estructurar els temps, continguts, debats, acords i reflexions.

 

La composició de les taules busca generar un diàleg entre representants de governs locals europeus, persones defensores dels DDHH, xarxes municipalistes i organitzacions socials que treballen coordinadament en l’àmbit de la cooperació i els DDHH.

 

En finalitzar les intervencions de cada taula, es propiciarà un espai per a la participació i intercanvi d’opinions i experiències. Així, les persones que participen tindran espai de compartir les seves experiències, dubtes, assoliments o idees.

 

Igualment, es comptarà amb taules de treball – espais de construcció col·lectiva – per a identificar elements clau per a la creació de confiança entre representants de les àrees de cooperació de governs locals, organitzacions locals i persones defensores. També per a identificar accions pràctiques i possibles de dur a terme des de les diferents realitats d’on es parteix.

 

Una vegada finalitzat el fòrum, amb tots els inputs de les jornades, s’editarà un document amb experiències concretes i bones pràctiques d’incidència política que podrà servir com a guia.

No et perdis el mapa de xarxes!

 

Mapatge

Xarxes municipals europees d’incidència política en greus violacions dels Drets Humans

 

 

Identificar algunes xarxes que incideixen des de l’àmbit local en casos de greus violacions de DDHH.

 

 Aprendre de les seves accions per a avançar cap a noves estratègies que puguin ser replicades per diferents ajuntaments en coordinació amb el seu teixit social municipal.

 

 Servir de guia per a fomentar la coordinació i la participació en aquesta trobada.

Portada Xarxes Municipals Europees

Informació práctica

 

Localització

Centre Cívic Pati Llimona
Direcció: C/ Regomir 3, 08002 Barcelona
Telèfono: 932 566 100
Pàgina web: https://patillimona.net/

 

El Pati Llimona és un espai al cor del barri gòtic de Barcelona, a dos minuts de la plaça de Sant Jaume. L’estació de metro més propera és Jaume I (L4). També es pot arribar fàcilment des de plaça d’Urquinaona (L4, L1) i Liceu (L2). D’altra banda, també es troba a prop de Plaça Catalunya, que compta amb servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (S1, S2, S5, S6 y S7) i Renfe (R1, R3, R4, RG1 y R12)

Organitza:
En alliança amb:
Amb el suport de:
Fòrum Internacional
Corresponsabilitat política local i protecció internacional dels #DDHH

15 i 16 de setembre de 2022

El fòrum internacional sobre corresponsabilitat política local i protecció internacional dels DDHH és un esdeveniment organitzat per Reds, en aliança amb el CIDEU i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de setembre de 2022, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona.

 

El fòrum neix de la necessitat de crear un espai presencial per a promoure i enfortir el treball articulat entre diferents col·lectius, entre ells, representants de governs locals, organitzacions civils locals i internacionals en defensa dels DDHH, membres de xarxes de municipis i ciutats i defensores de DDHH de diferents països.

 

Aquest esdeveniment està pensat com un espai dinàmic d’interacció i diàleg. Es realitzaran dinàmiques de creació col·lectiva de coneixement i ponències de persones defensores. D’aquesta manera, serà un espai per complementar i enriquir el treball local d’incidència política per a la protecció dels DDHH.

 

Els representants dels governs locals, així com els titulars de responsabilitats catalans, europeus i d’Amèrica Llatina, podran contextualitzar les competències i limitacions de cada col·lectiu, per poder establir línies d’intervenció realistes i adaptades a cada context.

Descobreix tot el viscut en el Fòrum.

Objectius

Complementar i enriquir el treball local d’incidència política per a la protecció internacional dels DDHH.

 

Contextualitzar les competències i limitacions de cada col·lectiu, de forma que es puguin establir línies d’intervenció realistes i adaptades a cada context específic.

 

Promoure i enfortir el treball articulat entre les diferents entitats.

Persones convidades

El fòrum està dirigit a representants polítics/ques i tècnics/ques  d’ajuntaments de les quatre províncies catalanes, així com a representants polítics/ques i tècnics/ques de la Generalitat de Catalunya i de les respectives diputacions catalanes. També podran participar representants de plataformes d’organitzacions civils de defensa dels DDHH.

 

Des de l’organització del fòrum hem convidat a col·lectius i moviments de defensa i promoció dels DDHH de l’àmbit global. Participaran persones defensores de diferents països d’Amèrica Llatina, com membres de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó i persones defensores d’Amèrica Central.

Programa

Dijous 15 de setembre

9:30

Acreditació i entrega de materials.

10:00

Salutacions Institucionals

Rosa Arlene Maria, directora executiva del CIDEU

Josep Desquens, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

10:15 – 11:00

Greus violacions als DDHH. Incidència i corresponsabilitat política local. Fins a on hem d’actuar?

Alexandre Moreno Urpi, professor de Dret Públic – Grup d’investigació “Territori, ciutadania i sostenibilitat” de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

11:00 – 11:45

Taula rodona. Parlen des dels territoris. Economia extractiva i factors transversals de violacions als DDHH a Amèrica Llatina.

Ruby Arteaga Guerra, representant de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colòmbia.

Alfredo Leiva, representant de l’articulació de col·lectius i d’organitzacions de DDHH, El Salvador.

Blanca Julia Ajtún Mejía, coordinadora nacional de la xarxa “Mujeres CODECA”, del “Comité de Desarrollo Campesino”, Guatemala.

11:45 – 12:15

Pausa cafè a càrrec de l’organització.

12:15 – 13:00

Taula rodona. Ajuntaments en acció. Limitacions i fortaleses de les accions d’incidència.

Sandra Castro, consellera d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de Lleida.

Inés Solé Guillén, consellera de Serveis Socials, Cultura i Festes de Tarragona

David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de Barcelona.

13:00 – 14:00

Construcció col·lectiva (i). Diàleg entre persones defensores i representants de governs locals. Principals obstacles en les accions i com superar-los.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín de I GotLife!

14:00 – 16:00

Dinar a càrrec de l’organització.

16:00 – 17:00

Construcció col·lectiva (ii).Acords per maximitzar l’impacte de les accions d’incidència.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín, I GotLife!

Divendres 16 de setembre

10:00 – 10:45

Taula Rodona. Empreses i Drets Humans. Iniciatives des de Catalunya i Europa. 

Daniel Jiménez, Policy & Network officer a la Red UE-LAT de Bèlgica.

Lina María González, representant del Grup d’Empresa i DDHH de Lafede.cat i coordinadora de projectes a NOVACT.

Marta Bolívar, membre de la Corporació pel Desenvolupament de l’Eduació Social (CORPEIS) i part del “Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico” de Colòmbia. 

10:45 – 11:30

Taula rodona. Cooperació descentralitzada per a la justícia global. Un canvi de paradigma?

Cristina Cristòfol, coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris (aMS) de Lleida.

Àngel Vàzquez, representant de la Coordinadora d’ONG solidàries de Girona.

Alba Martínez Vélez, consellera delegada de Coordinació, Solidaritat i Pau de Sant Boi de Llobregat.

11:30 – 12:00

Pausa cafè a càrrec de l’organització.

12:00 – 12:45

Taula rodona. Consells de Cooperació i accions d’incidència i possibilitats d’acció.

Ikram Rich Ibn Alilou, cap de secció del Programa de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Sabadell.

Josep M. Bonet, membre del Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GEES).

Albert Giralt, membre del Consell de Cooperació del Districte de Gràcia i Coordinador de la Federació ACAPS

Harry Plettinx, ex-conseller de Cooperació Internacional Ajuntament de Westerlo, Bèlgica.

12:45 – 14:00

Construcció col·lectiva (iii). Conclusions i propòsits.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín de I GotLife!

14:00 – 16:00

Dinar a càrrec de l’organització.

16:00 – 16:30

Clausura.

Activitat Complementària a Girona

Dissabte 17 de setembre de 10:30 a 12:30h

 

Diàleg. Amèrica Llatina parla amb Girona: activisme polític per a la protecció dels Drets Humans

 

Activitat inclosa en la commemoració del 35è aniversari de l’agermanament de Girona amb el municipi de Blufields de Nicaragua.

 

S’oferirà un pica-pica colombià a càrrec de l’ONG DAGUA.
*Aquesta activitat no requereix inscripció prèvia

 

Localització: La Marfà (C. de Baix, 2 17006 – Girona)

Información práctica

Localització

 

Centre Cívic Pati Llimona
Direcció: C/ Regomir 3, 08002 Barcelona
Telèfono: 932 566 100
Pàgina web: https://patillimona.net/

 

El Pati Llimona és un espai al cor del barri gòtic de Barcelona, a dos minuts de la plaça de Sant Jaume. L’estació de metro més propera és Jaume I (L4). També es pot arribar fàcilment des de plaça d’Urquinaona (L4, L1) i Liceu (L2). D’altra banda, també es troba a prop de Plaça Catalunya, que compta amb servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (S1, S2, S5, S6 y S7) i Renfe (R1, R3, R4, RG1 y R12)

Àpats

 

L’organització oferirà un servei de càtering, amb pausa cafè i dinar, a càrrec de Saberes y Sabores del Sindicat independent de Treballadores de la Llar i de les Cures, Sindillar. El servei comptarà amb opcions veganes i vegetarianes. Per poder gaudir del càtering és imprescindible inscriure’s al formulari.

Organitza:

En aliança amb:

Amb el suport de:

(+34) 697 39 20 41

(+34) 600 66 13 46

reds@reds.ong

Amb el suport de: