EN PROTECCIÓ INTERNACIONAL DES DE GOVERNS LOCALS

LABORATORI D'INCIDÈNCIA POLÍTICA

> Què és

El laboratori d’incidència és una iniciativa impulsada per Reds, amb el suport de la Diputació de Barcelona, per promoure la protecció internacional dels DDHH des de governs locals.

 

Aquest espai va ser creat amb l’objectiu de facilitar la coordinació entre organitzacions de la societat civil i governs locals que tenen com a àmbit d’acció, des de les seves àrees de cooperació internacional, la defensa dels Drets Humans i l’acompanyament de persones defensores de DDHH en diferents parts del món.

 

Està integrat per representants de governs locals (àrees de cooperació, solidaritat, DDHH o similars), representants d’organitzacions de víctimes de violacions o persones defensores de DDHH i xarxes d’organitzacions socials que treballin en la protecció i defensa dels DDHH de forma coordinada amb els ajuntaments.

 

El laboratori ha sigut pensat per anar un pas més enllà de la denúncia i emprendre accions coordinades i estratègiques que impliquin diferents nivells d’influència. Per tant, té com a propòsit servir d’espai de comunicació per la presa de decisions d’accions d’incidència política en l’àmbit internacional i generar sinergies en les accions coordinades entre titulars d’obligacions, responsabilitats i drets.

Funcions

Facilitar les relacions de col·laboració i coordinació d’iniciatives entre els titulars de drets, titulars de responsabilitats i d’obligacions des de l’àmbit local a l’internacional.

 

Servir d’altaveu a les comunitats i col·lectius amb els quals es treballa o que s’acompanyen des de diferents organitzacions i governs locals que participen en el laboratori.

 

Visibilitzar internacionalment les iniciatives i accions d’incidència política de diplomàcia ciutadana realitzades des de governs locals, com per exemple per representats polítics i ciutadania d’altres municipis i països.

Analitzar i emprendre accions d’incidència política en protecció internacional dels DDHH des d’allò local cap a instàncies regionals, nacionals, europees i internacionals. Les accions es divideixen en dues tipologies (i) conjunturals i urgents i (ii) a mitjà i llarg termini, basades sobre eixos temàtics.

 

Oferir eines als ajuntaments i organitzacions en incidència i protecció internacional en DDHH (diagnòstics, formació, campanyes de sensibilització i assessoria).

Eixos d’acció

Dret de les persones a promoure i defensar els DDHH de forma individual i col·lectiva.

Obligació de les institucions a protegir els DDHH i llibertats fonamentals de l’àmbit nacional i internacional.

Protecció de la vida i dels territoris de l’activitat extractivista i dels megaprojectes.

Diplomàcia ciutadana és la paraula clau que guiarà les funcions del Laboratori

La legitimitat dels governs locals per a transcendir el seu àmbit territorial i incidir a escala internacional s’ha de desprendre de la seva “responsabilitat de protegir”, no només els drets fonamentals de la seva ciutadania, sinó també de la defensa global de la dignitat humana.

> Qui som

El Laboratori està format per entitats, representants d’ajuntaments i persones defensores dels Drets Humans. Des de l’enfocament basat en els Drets Humans aquests rols són definits com:

 

Titulars d’obligacions: l’Estat i els organismes que el conformen passen a ser el subjecte de les obligacions jurídiques i morals en relació amb el compliment i el desenvolupament efectiu dels Drets Humans. En aquest cas, els ajuntaments són titulars d’obligacions.

 

Titulars de responsabilitats: l’ésser humà, tal com té drets, també té responsabilitats relacionades amb el compliment dels Drets Humans, pel fet de formar part d’una societat. Les organitzacions de la societat civil com a membres de la societat tenen el compromís de treballar per fer efectius els DDHH.

 

Titulares de drets: l’ésser humà passa de ser vist com un subjecte passiu de necessitats, a ser un subjecte de drets, amb capacitats per exercir-los. Les persones defensores, per exemple, són titulars de drets.

Membresía
Participen
LogoReditaliana
> Materials
> Formació

TROBADA DIGITAL

Governs locals i Drets Humans: impacte de les accions de incidència més enllà del seu territori

Data: 1 de març de 2023
Horari: 12h a 14h (hora Barcelona)
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Amb aquesta trobada es busca generar un espai d’intercanvi i diàleg entre persones defensores i titulars d’obligacions i responsabilitats de l’àmbit local per tal d’incidir en els aspectes claus vinculats a l’exercici del dret a defensar drets.

 

Debatrem sobre els reptes i desafiaments que requereixen una acció coordinada de tots els actors locals, nacionals i internacional, i es prestarà especial atenció a la planificació de les accions d’incidència política local en casos de greus violacions als Drets Humans.

 

Hi participaran dues persones defensores d’Amèrica Llatina, dues representants de l’àrea de cooperació de consistoris catalans i un representant del tercer sector.

 

La trobada realitza en el marc del programa “De l’àmbit local al global: enfortiment de les competències municipals catalanes en la protecció internacional del Drets Humans”, que executa Reds amb el suport de la l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en aliança amb el CIDEU.

FORMACIÓ ONLINE

Competències Municipals en Protecció dels #DDHH segons la normativa vigent

Dates: 23, 30 de novembre i 14 de desembre de 2022
Modalitat: En línia
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Formació online que aborda la normativa que legitima l’actuació internacional dels governs locals davant greus violacions dels Drets Humans, amb l’objectiu d’enfortir les competències dins dels nostres municipis i organitzacions.

 

Dirigit a representants polítics/ques, personal tècnic, membres dels consells municipals de cooperació internacional i a organitzacions de la societat civil i persones defensores dels DDHH.

 

La formació serà impartida per Doctors del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili.

 

Programa

 

23 de novembre: Lliçó inaugural. Els governs locals com a protectors internacionals dels DDHH. Presentació del Dossier de normes que els legitimen.

 

30 de novembre: Normes estatals i autonòmiques de cooperació i la nova proposta de llei: la prioritat dels Drets Humans en la cooperació internacional.

 

14 de desembre: Defensar a les persones defensores de DDHH des d’Europa. Documents i guies per a seguir. Exposició de casos des d’experts al terreny.

 

Aquesta formació es realitza en el marc del projecte “De l’àmbit local al global: enfortiment de les competències municipals catalanes en la protecció internacional del Drets Humans”, que executa Reds amb el suport de la l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en aliança amb el CIDEU.

CÀPSULA FORMATIVA

Nous repertoris d’acció política local en la protección internacional dels DDHH
Duració: 3 hores
Modalitat: En línia / Autogestionada
Matrícula: Gratuïta

Més informació

Aquesta càpsula formativa és el fruit de la formació impartida en el marc del projecte De l’àmbit local a l’àmbit global: protecció internacional dels Drets Humans des dels governs locals” que vam impartir des de Reds en aliança amb el CIDEU i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 

Aquesta proposta formativa aborda nous enfocaments sobre accions polítiques susceptibles de ser realitzades des dels governs locals en coordinació amb la societat civil organitzada, com un exercici de corresponsabilitat quant a la protecció internacional de col·lectius i persones que estan lluitant a primera línia per la defensa dels DDHH

 

Objectius

Iniciar-te en el reconeixement del marc normatiu internacional dels DDHH i les eines pràctiques d’incidència política per actuar des dels governs locals i la ciutadania organitzada en la protecció internacional

 

Aprendre i reflexionar, des de les diferents experiències i mirades, com es visibilitzen i promouen aliances estratègiques i el treball articulat entre governs locals, ciutadania organitzada i persones defensores.

 

Contingut

Introducció: nous repertoris d’acció política local en protecció internacional dels #DDHH
Unitat 1: Normativa Internacional de Protecció dels Drets Humans
Unitat 2: Diplomàcia ciutadana per a la protecció dels Drets Humans des de l’àmbit local
Unitat 3: Incidència política en la protecció internacional dels DDHH des de l’àmbit local.
Unitat 4: La incidència vista des dels territoris: aplicacions pràctiques.

> Accions d’incidència

Carta oberta: Protecció del dret de l’accés efectiu de l’administració de justícia a la Comunitat de Pau de San José de Apartadó

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: febrer de 2023

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia

 

Destinataris/es: Ministeri de Justícia i del Dret, Consell Superior de la Judicatura i Comissió Nacional de Disciplina Judicial (Colòmbia)

 

Observació internacional d’audiència pública del Tribunal per a la Pau en relació amb les mesures cautelars sobre persones desaparegudes en la zona d’Hidroituango

Sol·licitant: Movimiento Ríos Vivos

 

Data: desembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds i Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 

Destinataris/es: Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (Jurisdicción Especial para la Paz)

 

Observació internacional d’audiència judicial dins del procés de formalització de títols de terra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: setembre i octubre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i institucions europees

 

Destinataris/es: autoritat judicial

 

Gira europea de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó i visita en el marc del Fòrum sobre Corresponsabilitat Política i Protecció Internacional dels DDHH

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: setembre i octubre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia

 

Destinataris/es: ciutadania, governs locals i institucions europees

 

Estada de persones defensores de Nicaragua i El Salvador en el marc del Fòrum sobre Corresponsabilitat Política i Protecció Internacional dels DDHH

Sol·licitant: Reds

 

Data: setembrede 2022

 

Realització de l’acció: Reds

 

Destinataris/es: governs locals catalans, autoritats catalanes i entitats de la societat civil catalanes

 

Impuls de la nominació a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó al Premi ANUE per la Pau

Sol·licitant: Peace Brigades International, amb l’autorització de la CdPSJA

 

Data: setembre de 2022

 

Realització de l’acció: Reds, Col·lectiu Maloka i Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

 

Destinataris/es: Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) i Diputació de Barcelona

 

Carta oberta al diari “El Colombiano” sol·licitant rectificació contra el Movimento Ríos Vivos

Sol·licitant: Movimiento Ríos Vivos

 

Data: maig de 2022

 

Realització de l’acció: Reds

 

Destinataris/es: El Colombiano

 

Enviament de carta als Procediments Especials de les Nacions Unides sol·licitant pronunciació en suport de la CdPSJA

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: desembre de 2021

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i organitzacions europees

 

Destinataris/es: Procediments Espacials de les Nacions Unides (Relators i Relatores Especials i Grups de Treball)

 

Sol·licitud de nul·litat de sentència de la Cort Constitucional de Colòmbia contra la CdPSJA

Sol·licitant: Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CdPSJA)

 

Data: abril de 2021

 

Realització de l’acció: Reds en coordinació amb la Xarxa de Suport de Solidaritat amb Colòmbia, governs locals i organitzacions internacionals

 

Destinataris/es: Cort Constitucional de Colòmbia, forces militars i autoritats colombianes

Fòrum Internacional
Corresponsabilitat política local i protecció internacional dels #DDHH

15 i 16 de setembre de 2022

El fòrum internacional sobre corresponsabilitat política local i protecció internacional dels DDHH és un esdeveniment organitzat per Reds, en aliança amb el CIDEU i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya, que tindrà lloc els dies 15 i 16 de setembre de 2022, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona.

 

El fòrum neix de la necessitat de crear un espai presencial per a promoure i enfortir el treball articulat entre diferents col·lectius, entre ells, representants de governs locals, organitzacions civils locals i internacionals en defensa dels DDHH, membres de xarxes de municipis i ciutats i defensores de DDHH de diferents països.

 

Aquest esdeveniment està pensat com un espai dinàmic d’interacció i diàleg. Es realitzaran dinàmiques de creació col·lectiva de coneixement i ponències de persones defensores. D’aquesta manera, serà un espai per complementar i enriquir el treball local d’incidència política per a la protecció dels DDHH.

 

Els representants dels governs locals, així com els titulars de responsabilitats catalans, europeus i d’Amèrica Llatina, podran contextualitzar les competències i limitacions de cada col·lectiu, per poder establir línies d’intervenció realistes i adaptades a cada context.

Descobreix tot el viscut en el Fòrum.

Objectius

Complementar i enriquir el treball local d’incidència política per a la protecció internacional dels DDHH.

 

Contextualitzar les competències i limitacions de cada col·lectiu, de forma que es puguin establir línies d’intervenció realistes i adaptades a cada context específic.

 

Promoure i enfortir el treball articulat entre les diferents entitats.

Persones convidades

El fòrum està dirigit a representants polítics/ques i tècnics/ques  d’ajuntaments de les quatre províncies catalanes, així com a representants polítics/ques i tècnics/ques de la Generalitat de Catalunya i de les respectives diputacions catalanes. També podran participar representants de plataformes d’organitzacions civils de defensa dels DDHH.

 

Des de l’organització del fòrum hem convidat a col·lectius i moviments de defensa i promoció dels DDHH de l’àmbit global. Participaran persones defensores de diferents països d’Amèrica Llatina, com membres de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó i persones defensores d’Amèrica Central.

Programa

Dijous 15 de setembre

9:30

Acreditació i entrega de materials.

10:00

Salutacions Institucionals

Rosa Arlene Maria, directora executiva del CIDEU

Josep Desquens, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

10:15 – 11:00

Greus violacions als DDHH. Incidència i corresponsabilitat política local. Fins a on hem d’actuar?

Alexandre Moreno Urpi, professor de Dret Públic – Grup d’investigació “Territori, ciutadania i sostenibilitat” de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

11:00 – 11:45

Taula rodona. Parlen des dels territoris. Economia extractiva i factors transversals de violacions als DDHH a Amèrica Llatina.

Ruby Arteaga Guerra, representant de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colòmbia.

Alfredo Leiva, representant de l’articulació de col·lectius i d’organitzacions de DDHH, El Salvador.

Blanca Julia Ajtún Mejía, coordinadora nacional de la xarxa “Mujeres CODECA”, del “Comité de Desarrollo Campesino”, Guatemala.

11:45 – 12:15

Pausa cafè a càrrec de l’organització.

12:15 – 13:00

Taula rodona. Ajuntaments en acció. Limitacions i fortaleses de les accions d’incidència.

Sandra Castro, consellera d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes de Lleida.

Inés Solé Guillén, consellera de Serveis Socials, Cultura i Festes de Tarragona

David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de Barcelona.

13:00 – 14:00

Construcció col·lectiva (i). Diàleg entre persones defensores i representants de governs locals. Principals obstacles en les accions i com superar-los.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín de I GotLife!

14:00 – 16:00

Dinar a càrrec de l’organització.

16:00 – 17:00

Construcció col·lectiva (ii).Acords per maximitzar l’impacte de les accions d’incidència.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín, I GotLife!

Divendres 16 de setembre

10:00 – 10:45

Taula Rodona. Empreses i Drets Humans. Iniciatives des de Catalunya i Europa. 

Daniel Jiménez, Policy & Network officer a la Red UE-LAT de Bèlgica.

Lina María González, representant del Grup d’Empresa i DDHH de Lafede.cat i coordinadora de projectes a NOVACT.

Marta Bolívar, membre de la Corporació pel Desenvolupament de l’Eduació Social (CORPEIS) i part del “Comité de Verificación y Escrutinio del Pacto Histórico” de Colòmbia. 

10:45 – 11:30

Taula rodona. Cooperació descentralitzada per a la justícia global. Un canvi de paradigma?

Cristina Cristòfol, coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris (aMS) de Lleida.

Àngel Vàzquez, representant de la Coordinadora d’ONG solidàries de Girona.

Alba Martínez Vélez, consellera delegada de Coordinació, Solidaritat i Pau de Sant Boi de Llobregat.

11:30 – 12:00

Pausa cafè a càrrec de l’organització.

12:00 – 12:45

Taula rodona. Consells de Cooperació i accions d’incidència i possibilitats d’acció.

Ikram Rich Ibn Alilou, cap de secció del Programa de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Sabadell.

Josep M. Bonet, membre del Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GEES).

Albert Giralt, membre del Consell de Cooperació del Districte de Gràcia i Coordinador de la Federació ACAPS

Harry Plettinx, ex-conseller de Cooperació Internacional Ajuntament de Westerlo, Bèlgica.

12:45 – 14:00

Construcció col·lectiva (iii). Conclusions i propòsits.

Dinamitza: Beatriz Villanueva Martín de I GotLife!

14:00 – 16:00

Dinar a càrrec de l’organització.

16:00 – 16:30

Clausura.

Activitat Complementària a Girona

Dissabte 17 de setembre de 10:30 a 12:30h

 

Diàleg. Amèrica Llatina parla amb Girona: activisme polític per a la protecció dels Drets Humans

 

Activitat inclosa en la commemoració del 35è aniversari de l’agermanament de Girona amb el municipi de Blufields de Nicaragua.

 

S’oferirà un pica-pica colombià a càrrec de l’ONG DAGUA.
*Aquesta activitat no requereix inscripció prèvia

 

Localització: La Marfà (C. de Baix, 2 17006 – Girona)

Información práctica

Localització

 

Centre Cívic Pati Llimona
Direcció: C/ Regomir 3, 08002 Barcelona
Telèfono: 932 566 100
Pàgina web: https://patillimona.net/

 

El Pati Llimona és un espai al cor del barri gòtic de Barcelona, a dos minuts de la plaça de Sant Jaume. L’estació de metro més propera és Jaume I (L4). També es pot arribar fàcilment des de plaça d’Urquinaona (L4, L1) i Liceu (L2). D’altra banda, també es troba a prop de Plaça Catalunya, que compta amb servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (S1, S2, S5, S6 y S7) i Renfe (R1, R3, R4, RG1 y R12)

Àpats

 

L’organització oferirà un servei de càtering, amb pausa cafè i dinar, a càrrec de Saberes y Sabores del Sindicat independent de Treballadores de la Llar i de les Cures, Sindillar. El servei comptarà amb opcions veganes i vegetarianes. Per poder gaudir del càtering és imprescindible inscriure’s al formulari.

Organitza:

En aliança amb:

Amb el suport de:

(+34) 697 39 20 41

600 66 13 46

reds@reds.ong

www.reds.ong

Con el apoyo de: