Política de privacitat

Recomanació prèvia

Reds recopila, tracta i enmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat www.reds.ong, aquesta informació pot ser relativa als usuaris del web, clients proveïdors, persones amb qui es tingui contacte i altres organismes.

Reds respecta i cuida les dades personals dels usuaris. Com usuari ha de saber que els seus drets estan garantits, per aquest motiu en aquesta política de privacitat trobaràs informació relativa al tractament de les seves dades personals.

Els majors de tretze anys podran registrar-se en www.reds.ong, com usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas  dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquestos.

En aquesta oportunitat, volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

Mai sol.licitem informació personal a no ser que realment sugui necessària per prestarl-li els serveis que requereixi.

Mai compartim informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per cumplir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expresa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a la expresada en aquesta política de privacitat.

Es precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar el formulari de contacte on es demanen dades de caràcter personal.

 

Responsable del tratamiento de tus datos personales

Identitat del Responsable: RedsRed de solidaridad para la transformación social, número 23109 de la sección 1 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

Nom comercial: Reds

NIF/CIF: G-62206081

Direcció: C/Pere Vergés 1, Despatx 10-10, 08020 Barcelona

Correu electrònic: info@reds.ong

Actividad: Projectes de foment de la feina en xarxa, el diàleg i la justícia social a nivell local i internacional.

A efectes del previst al Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’“Usuaris del web i suscriptors”.

Pel tractament de dades dels usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

 

Lleis i principis que apliquen en aquest WEB:

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)

LSSI (Llei 34/2002, de l11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

 

Així mateix, aplicaré els següents principis que s´ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitut, lleialtat i transparència: Sempre demanaré el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per un o varis fins específics dels que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Solament so.licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels que els requereixo.

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari pels fins del tractament, en funció a la finalitat, t´informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de les seves suscripcions, periòdicament revisaré les llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d´integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

 

Mètodes de recopilació

Les dades personals es recopilaran a través del web de www.reds.ong, quan introdueixi informació en algun dels camps destinats a tal efecte al web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no compilaran cap dada fins que no accepti expresament la cesió i gestió conforme a aquesta política de privacitat.

 

Drets de l’Usuari

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre com www.reds.ong està tractant les dades personals.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol.licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

Sol.licitar la seva rectificació o supressió.

Sol.licitar la limitació del seu tractament.

Oposar-se al tractament.

Sol.licitar la portabilitat de les dades.

L’exercici d’aquets drets es pot realitzar únicament per un mateix. Motiu pel qual només pot sol.licitar-los per les dades de les quals vostè n’és el propietari.
En el cas de que es vulgui exercir algun d’aquests drets pot fer-ho online a través de info@reds.ong, mitjançant un mail dirigit a Reds, indicant els drets que es volen exercir i una prova d´identitat.

Ens comprometem a respondre a la seva sol.licitut en un termini màxim de 30 dies hàbils.

 

Objectiu o finalitat de la compilació de les seves dades personals

Quan un usuari es connecta amb aquest web per exemple per enviar un correu al titular, suscriure´s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual n’és responsable www.reds.ong. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal como poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l´usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui compilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.reds.ong, només com es descriu en l’ Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

www.reds.ong no ven, alquila ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l´usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Malgrat tot, en alguns casos es poden realitzar col.laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es demanarà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col.laborador i la finalitat de la col.laboració. Sempre es realitzará amb els más estrictes estándars de seguretat.

 

Legitimació pel tractament de les seves dades

La base legal pel tractament de les seves dades personals és l’acceptació explícita de la gestió de les mateixes segons la present política de privacitat, motiu pel qual per contactar o realitzar comentaris en aquest web es demana el seu consentiment.

 

Categoria de dades recollides

Les categories que es tracten són dades identificatives. En cap cas cas es tracten categories de dades especialment protegides.

 

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran fins que es compleixi l´objectiu pel qual es van compilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s´exerceixi el dret a la supressió o modificació de les mateixes. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals de l´emmagatzematge de les mateixes.

 

Destinataris de les dades

Per prestar serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de  l´activitat, www.reds.ong comparteix dades amb els seguents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 

Google Analytics: Servei analític del web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware,  l´oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.reds.ong a analitzar l´ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.reds.ong (incloent la teva adreça IP) serà directament transmitida y arxivada por Google en els servidors d´ Estats Units.

Hosting i Plataforma web:  Dinahosting SL, qui allotjarà les dades facilitades als seus servidors ubicats alRúa das Salvadas, núm. 41, bajo – 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). Veure politica de protecció de dades de Dinahost. Dinahost tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting i plataforma web a Reds.

Secret i seguretat de les dades

Reds no pot garantir la complerta seguretat en les comunicacions a través d´Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades. A mé a més  Reds, es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i a fer-les servir d´acord amb la finalitat de les mateixes, així com a donar cumpliment a la seva  obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l´alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l´establert a la normativa vigent de protecció de dades; sota cap concepte comunicarà ni permetrà l´accés a tercers no autoritzats.

 

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment cifrada o encriptada.

En relació a la confidencialitat del procesament, Reds s´assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per www.reds.ong per processar les dades del client (inclós el seu personal, col.laboradors y prestadors), estarà sota la obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deute contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, tant bon punt n´estigui al corrent www.reds.ong notificarà a l’usuari sense demores indegudes i proporcionarà informació oportuna relacionada amb l´Incident de Seguretat tal i com es conegui o quan l´usuari ho sol.liciti raonablement.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cesió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Reds en el termes establertos en aquesta Política per l´exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació sota cap concepte tindrà caràcter retroactiu.

 

Canvis en la política de privacitat

Reds, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests suposats, Reds anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D´acord amb la LSSICE, www.reds.ong no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa nono envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol.licitats o autoritzats perl´usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis haguts al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprès per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol.licitada.

 

Conforme al disposat a la LLei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.bluemangotheatre.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 22-07-2020