QUI SOM?

 

Red de Solidaridad para la Transformación Social- Reds és una ONG nascuda a Barcelona l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa, el diàleg i la justícia social a l’àmbit local i internacional.

 

Reds viu un canvi organitzacional el 2017 i, així, reafirma el seu objectiu de transformació social i reorganitza les seves activitats al voltant de 3 eixos:

Foment dels drets humans i de la justícia global.

Vivim en un context d’interdependències on les exigències de justícia i el ple exercici dels drets humans s’han de plantejar des d’una perspectiva global. Per això, Reds treballa la promoció dels Drets Humans tant a l’àmbit local com a l’internacional.

 

Entenem que la transformació social requereix intervenir en aquelles causes estructurals que generen les desigualtats i les injustícies socials i, per això, les nostres intervencions de cooperació internacional s’acompanyen d’accions locals, traçant paral·lelismes, interconnexions i interdependències entre ambdós contextos.

 

D’aquesta manera, evidenciem la transversalitat de les vulneracions dels drets humans col·lectius i promovem processos de transformació social globals. Entenem, també, que els drets humans són interdependents i indivisibles i, per tant, que no pot afectar-se un dret sense afectar-ne d’altres.

 

Històricament, Reds treballa a l’Amèrica Central y, especialment a El Salvador.

 

Reds també té socis i sòcies a Colòmbia i el Marroc i en diversos països de la Unió Europea.

 

Promoció de la diversitat cultural i de l’equitat.

Des de Reds considerem la diversitat com a riquesa. Davant el creixement dels fluxos migratoris i l’auge dels racismes i els extremismes, volem lluitar contra la por a la diferència i contribuir a la difusió de valors inclusius per a la ciutadania.

 

El foment de la perspectiva intercultural, la convivència i la promoció de la igualtat de drets per a totes les persones que viuen a la nostra societat, independentment del seu origen i la seva condició, ha estat una línia prioritària d’intervenció de la nostra entitat durant els últims 10 anys.

Foment d’alternatives socioeconòmiques transformadores.

Donem suport al desenvolupament d’iniciatives que tenen l’atenció centrada en la persona i promouen una transformació i un benefici social. En aquest marc, ens adherim als principis i valors de l’economia social i solidària.

 

Reds assumeix un compromís en la creació i la difusió d’alternatives al model socioeconòmic actual, facilitant espais i eines de debat, i desenvolupant accions que parteixen dels principis de justícia, aprenentatge mutu, solidaritat i igualtat.

MISSIÓ

Som una plataforma multidisciplinària que promou i incideix en processos de transformació social per fomentar una cultura inclusiva, la justicia global i el benestar comú.

Treballem en iniciatives de sensibilització i pedagogia social, incidència política, cooperació internacional, formació i investigació a través del treball en xarxa i de la col·laboració amb altres col·lectius i organitzacions.

Les nostres intervencions prioritzen:

 – el foment dels drets humans i la justícia global,

 – la promoció de la diversitat i la igualtat d’oportunitats,

 – l’economia social i solidària.

 

VISIÓ

Ser una organització de referència en treball col·laboratiu i en processos de transformació social

Valores Reds

Formem part de: