Comuniquem per

connectar i transformar

Què oferim?

Sabem que a l’entorn laboral una comunicació eficaç no és només un avantatge, sinó una necessitat. Però, molt sovint, el ritme frenètic de la feina i les presses dificulten l’ús d’una comunicació sana i efectiva a l’interior dels equips i poden generar malentesos, conflictes interpersonals i estrès. És per abordar aquests desafiaments diaris que hem creat els tallers de comunicació noviolenta.

 

Els tallers que oferim per a entitats i empreses són formacions d’iniciació a la CNV, per treballar habilitats personals i competències socials en l’entorn laboral, com l’escolta, la connexió, l’empatia i el diàleg.

Els avanços col•lectius succeeixen en el marc de relacions o vincles forts

Què ens aporta la comunicació noviolenta (CNV)?

La comunicació noviolenta és un mètode de comunicació que ofereix eines efectives per crear una connexió autèntica i profunda amb les altres persones i per transformar les interaccions, especialment en situacions de conflicte.

 

Ens convida a transformar els patrons habituals de relació per potenciar la confiança, l’entesa mútua, el respecte i la col·laboració per al benestar col·lectiu. A través de la connexió amb les nostres emocions i amb les necessitats pròpies i alienes, ens ajuda a enfortir habilitats personals i col·lectives, i a tenir cura de les nostres relacions personals, socials i laborals.

Què pot aportar la CNV a la vostra entitat o empresa?

LA CNV és una eina de transformació col·lectiva per als vostres equips de treball. És un model innovador amb uns mètodes senzills, replicables i adaptables, que ens ajuden a enriquir i enfortir les competències comunicatives i relacionals a l’interior dels equips i dels col·lectius de treball.

 

La comunicació noviolenta es basa en la idea que tots els éssers humans tenim les mateixes necessitats bàsiques.

 

Escollir formes de relació i sistemes de funcionament que tinguin com a referent la interdependència, contribueix a elevar el nivell d’apoderament, pertinença i motivació de les persones.

El nostre equip de formadores expertes en CNV us guiarà per crear relacions respectuoses i detectar i expressar millor allò que sentiu i necessiteu amb vosaltres mateixes i amb la resta de companyes.

 

Els tallers que oferim per a entitats i empreses són formacions d’iniciació a la CNV, per treballar habilitats personals i competències socials en l’entorn laboral, com l’escolta, la connexió, l’empatia i el diàleg.

Continguts tallers

Els tallers d’iniciació a la CNV que proposem integren una part teòrica amb les nocions sobre els fonaments de la CNV, i una part pràctica amb exercicis que busquen la integració de les nocions teòriques per mitjà de la pròpia vivència i experiència.

Com passar d’un llenguatge basat en judicis i interpretacions a un llenguatge basat en el que sentim i necessitem?

Com potenciar un llenguatge transformador?

Els 4 elements que formen l’estructura central de la CNV: observació, sentiments, necessitats, peticions

Exercicis en parelles o grups per posar en pràctica la teoria

També oferim a les assistents uns materials didàctics de suport, amb les nocions teòriques i mapes visuals explicatius dels continguts vistos als tallers, per facilitar que les persones participants posin en pràctica la CNV un cop finalitzat el taller.

Els tallers d’iniciació tenen una duració mínima de 3 hores.

Contacte

Guia i materials

A continuació podeu consultar alguns materials editats per Reds sobre comunicació noviolenta.

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona